Princinews

SORTEJOS CPP - E.LECLERC - PERFUMERIES JÙLIA

SORTEIG CPP4 - JÚLIA E.LELCERC

BASES LEGALS CONCURS - CONCURS CIRCUIT DE PÀDEL PRINCIESPORT- 19/11/2023
En el marc del 4t Open del Circuit de Pàdel Princiesport 2023: L'empresa privada Princiesport S.L. (d'ara endavant, Princiesport), societat constituïda a l'empara de la Llei 13/2007, inscrita en el Registre Mercantil amb el NRT L714368W i domiciliada al carrer Av. Enclar, 105, Santa Coloma, Andorra la Vella, organitza el sorteig d'un lot de Perfumeries Júlia, d'acord amb les bases que s'exposen a continuació.

La participació en el sorteig requereix la recollida o accés a les dades personals que es considerin imprescindibles i l'acceptació expressa d'aquestes condicions generals o ser soci de Princiesport amb les dades ja recollides. Li preguem que les llegeixi atentament.

PARTICIPANTS:
Totes les persones majors d'edat que participin del Circuit de Pàdel Princiesport 2023, faciliten les següents dades: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon. Només s'acceptarà un participant per adreça de correu electrònic i número de telèfon.
La participació és gratuïta.
Durada: es pot participar des del 16/11/2023 a les 19.00 h fins al 19/11/2023 a les 12.00 h, amb dues dates incloses.

PREMIS:
- 1 lot de productes de Perfumeries Júlia per valor de 450 euros
- 1 pernil salat de E.Leclerc per valor de 119 euros
- Un abonament de 4 classes de pàdel particulars per valor de 152 euros
- Un abonament de 4 classes de pàdel grupals per valor de 60 euros
- 1 pala de pàdel HEAD per valor de 180 euros

Mecànica del sorteig i lliurament de premis:
El sorteig es realitzarà a través de l'aplicació AppSorteos - Sorteig En línia Aleatori (app) (app-sorteos.com) incloent la sèrie de números de tots els bitllets generats i que compleixin les condicions i característiques de la promoció.
És condició necessària que el guanyador es trobi present al moment del lliurament del premi, que es realitzarà el mateix dia i hora del sorteig.
Si el guanyador no es troba present, es continuaran sortejant els premis, amb el mateix sistema, fins que siguin tots els premis lliurats.
Els menors de 18 anys no estan autoritzats a participar en el sorteig.
El premi és personal i intransferible i no podrà canviar-se per diners ni per cap altra cosa. En cas de no participació en el torneig per causes alienes a Princiesport, el guanyador no tindrà dret a cap mena de compensació.

SORTEIG DE PREMIS:
Es realitzarà el 19/11/2023, en les oficines de Princiesport, Av. Enclar, 105, Santa Coloma · Andorra la Vella

GUANYADOR:
El nom, cognoms del guanyador del sorteig es publicaran en facebook i instagram de Princiesport.
Per a recollir el premi, el Guanyador haurà de ser present en el moment del sorteig, presentar el seu document nacional d'identitat o passaport per a identificar-se correctament. El Guanyador està obligat a facilitar tota la informació i documentació necessària quan li sigui requerida per Princiesport per a verificar les dades personals facilitades.

DRET D'EXCLUSIÓ:
Princiesport es reserva el dret a no publicar i a excloure en qualsevol moment de la participació en el sorteig a tots aquells participants que considerin que estan incomplint les presents bases, així com a aquells que no puguin participar per motius legals o que contradiguin els bons costums i la imatge de Princiesport i Andorra com a país.
L'exclusió de qualsevol participant comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la condició de participant. Princiesport es reserva el dret de modificar o anul·lar el sorteig per qualsevol motiu que estimi oportú, sense previ avís i sense que això generi dret o cap indemnització per als participants.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
Per a consultar la nostra política de privacitat en relació amb les dades facilitades pels participants, visiti el lloc web o la url https://www.princiesport.net.

Les presents Condicions Generals es regeixen en tots els seus aspectes per la legislació andorrana i qualsevol litigi derivat de les mateixes haurà de sotmetre's als tribunals del Principat d'Andorra.

---------------------------

SORTEIG CPP4 - JÚLIA EN XARXES SOCIALS

BASES LEGALS CONCURS - CONCURS CIRCUIT DE PÀDEL PRINCIESPORT- 19/11/2023
EN LÍNIA INSTAGRAM LOT DE JÙLIA


En el marc del 4t Open del Circuit de Pàdel Princiesport 2023: L'empresa privada Princiesport S.L. (d'ara endavant, Princiesport), societat constituïda a l'empara de la Llei 13/2007, inscrita en el Registre Mercantil amb el NRT L714368W i domiciliada al carrer Av. Enclar, 105, Santa Coloma, Andorra la Vella, organitza el sorteig d'un lot de Perfumeries Júlia, d'acord amb les bases que s'exposen a continuació.

La participació en el sorteig requereix la recollida o accés a les dades personals que es considerin imprescindibles i l'acceptació expressa d'aquestes condicions generals o ser soci de Princiesport amb les dades ja recollides. Li preguem que les llegeixi atentament.

PARTICIPANTS:
Totes les persones majors d'edat que participin del Circuit de Pàdel Princiesport 2023, faciliten les següents dades: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon. Només s'acceptarà un participant per adreça de correu electrònic i número de telèfon.
La participació és gratuïta.
Durada: es pot participar des del 16/11/2023 a les 19.00 h fins al 19/11/2023 a les 12.00 h, amb dues dates incloses.

PREMIS:
- 1 lot de productes de Perfumeries Júlia valorat en 450 €

Mecànica del sorteig i lliurament de premis:

Per participar del concurs, cal realitzar els següents passos:
· Seguir els comptes d'Instagram de PRINCIESPORT i PERFUMERIA JÚLIA ANDORRA.
· Penjar en una story o post d'INSTAGRAM amb una foto de l'esdeveniment, dins dels dies de l'esdeveniment.
· Mencionar a PRINCIESPORT (@princiesport) i PERFUMERIA JÚLIA ANDORRA (@perfumeriajulia_andorra) en la publicació.

El sorteig es realitzarà a través de l'aplicació AppSorteos - Sorteig En línia Aleatori (app) (app-sorteos.com) incloent tots els perfils d'usuaris participants en el concurs.
És condició necessària que el guanyador es trobi present al moment del lliurament del premi, que es realitzarà el mateix dia i hora del sorteig.
Si el guanyador no es troba present, es continuarà sortejant el premi, amb el mateix sistema, fins que sigui lliurat.
Els menors de 18 anys no estan autoritzats a participar en el sorteig.
El premi és personal i intransferible i no podrà canviar-se per diners ni per cap altra cosa. En cas de no participació al torneig per causes alienes a Princiesport, el guanyador no tindrà dret a cap mena de compensació.

SORTEIG DE PREMIS:
Es realitzarà el 19/11/2023, en les oficines de Princiesport, Av. Enclar, 105, Santa Coloma · Andorra la Vella

GUANYADOR:
El nom, cognoms del guanyador del sorteig es publicaran en facebook i instagram de Princiesport.
Per a recollir el premi, el Guanyador haurà de ser present en el moment del sorteig, presentar el seu document nacional d'identitat o passaport per a identificar-se correctament. El Guanyador està obligat a facilitar tota la informació i documentació necessària quan li sigui requerida per Princiesport per a verificar les dades personals facilitades.

DRET D'EXCLUSIÓ:
Princiesport es reserva el dret a no publicar i a excloure en qualsevol moment de la participació en el sorteig a tots aquells participants que considerin que estan incomplint les presents bases, així com a aquells que no puguin participar per motius legals o que contradiguin els bons costums i la imatge de Princiesport i Andorra com a país.
L'exclusió de qualsevol participant comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la condició de participant. Princiesport es reserva el dret de modificar o anul·lar el sorteig per qualsevol motiu que estimi oportú, sense previ avís i sense que això generi dret o cap indemnització per als participants.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
Per a consultar la nostra política de privacitat en relació amb les dades facilitades pels participants, visiti el lloc web o la url https://www.princiesport.net.

Les presents Condicions Generals es regeixen en tots els seus aspectes per la legislació andorrana i qualsevol litigi derivat de les mateixes haurà de sotmetre's als tribunals del Principat d'Andorra.


  • DIRECCIÓ
  • Av. Enclar, núm. 105
  • Santa coloma - Andorra la Vella
  • Principat d’Andorra
Mapa